Tin tức

 ENCOTECH

Hotline:

0938093204

Email:

ect@ect.com.vn

Tin tức
CẦN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC LINH HOẠT HƠN ĐỂ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CẦN HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC LINH HOẠT HƠN ĐỂ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày đăng: 29/12/2022 02:34 PM

(TN&MT) - Đại học Colorado Boulder (Mỹ) vừa công bố một nghiên cứu cho thấy nhu cầu sử dụng nước gia tăng sẽ là mối đe dọa số 1 đối với an ninh lương thực trong 20 năm tới, theo sau là các đợt nắng nóng, hạn hán, bất bình đẳng thu nhập và bất ổn chính trị. Nghiên cứu kêu gọi tăng cường hợp tác để xây dựng nguồn cung cấp lương thực toàn cầu linh hoạt hơn.
PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 29/12/2022 02:29 PM

Ngày 10/1/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 08) và Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (gọi tắt là Thông tư 02) quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (gọi tắt là Luật BVMT năm 2020) có nhiều điểm mới, đột phá trong phương thức quản lý môi trường tại Việt Nam, trong đó có quản lý dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án, cắt giảm thủ tục hành chính, quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, phân cấp triệt để cho địa phương…Trong Nghị định 08, đặc biệt là các quy định liên quan đến phân loại dự án đầu tư, thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp giấy phép môi trường (GPMT) được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Để hiểu thống nhất các quy định trong quá trình thực hiện Luật BVMT 2020, Nghị định 08, trong bài viết giới thiệu một số quy định liên quan đến phân loại dự án đầu tư, thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM và cấp GPMT.
GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 29/12/2022 02:20 PM

Viện Chính sách Kinh tế môi trường vừa tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tại đây nhiều ý kiến liên quan đến Giấy phép môi trường và Đăng ký môi trường của nhiều doanh nghiệp đã được các chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước giải đáp.
Zalo
Hotline