QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

 ENCOTECH

Hotline:

0938093204

Email:

ect@ect.com.vn

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI
Ngày đăng: 29/12/2022 02:58 PM

Quan trắc các loại nước thải:

– Quan trắc nước thải công nghiệp

– Quan trắc nước thải sinh hoạt

– Quan trắc nước thải y tế

Các kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản mẫu như sau:

1. Các tiêu chuẩn quy định về chương trình lấy mẫu và bảo quản mẫu nước. (phương pháp lấy mẫu nước thải)

2. Nội dung tổng quát để hỗ trợ thiết kế chương trình lấy mẫu:

3. Kỹ thuật lấy mẫu nước

Tùy thuộc vào mục đích để thực hiện lấy mẫu đơn và tổ hợp.

4. Kỹ thuật bảo quản mẫu

TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN MẪU 

 Screenshot_1

Thông số xác định Bình chứa Thể tích nạp mẫu(ml) Kỹ thuật bảo quản Thời gian bảo quản tối đa Ghi chú
BOD P/G 1000 nạp đầy bình mẫu Làm lạnh đến 1-5oC 24h Lưu giữ nơi tối
BOD P Làm đông -20oC 1 tháng 6 tháng( 1 tháng nếu BOD trong mẫu <50mg/l)

 

Thông số xác định Bình chứa Thể tích nạp mẫu(ml) Kỹ thuật bảo quản Thời gian bảo quản tối đa Ghi chú
Halogen hữu cơ (AOX) P/G 1000 nạp đầy bình chứa Axit hóa mẫu đến pH từ 1 đến 2 với HNO3 5 ngày Bảo quản mẫu ở nơi tối và làm lạnh từ 1 đến 5oC
Nhôm P/G/BG rửa được với Axit 100 1 tháng Nên dùng HCL nếu sử dụng kỹ thuật hydrua để phân tích
Asen 500
Bari 100
Cadimi 100

 

Thông số xác định Bình chứa Thể tích nạp mẫu(ml) Kỹ thuật bảo quản Thời gian bảo quản tối đa Ghi chú
Clorua P/G 100     1 tháng
Florua P nhưng không là PTFE hoặc thủy tinh 200    

 

Kỹ thuật bảo quản Các thông số áp dụng Các thông số không thích hợp áp dụng
Axit hóa mẫu đến pH từ 1 đến 2 với HNO3

Các kim loại kiềm, kiềm thổ.

Các kim loại nặng trừ thủy ngân.

Halogen hữu cơ dễ hấp thụ (AOX).

Nhô,, antimon,asen,bari…độ cứng tổng số.

Cyanua, Sulfua, Cacbonat,hydrocacbon,bicacbonat,nitrit.

Xà phòng và este…

Axit hóa mẫu đến pH từ 1 đến 2 với

Chất trừ cỏ axit

Antimon

Arsen

Dung môi clo hóa các Hydrocacbon, Sắt,Nitrat,Dầu mỡ.

Cyanua,Bạc,tali, chì, thủy ngân(II)
Axit hóa mẫu đến pH từ <4 với H3PO4 Phenol Cyanua

Đông lạnh về

-20oC

Anion,NH3,NH4,BOD,COD, hóa chất trừ sâu,nito tổng,photpho, các phép thử sinh học, thử độc tính.  

Ghi chú:

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline