CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech
SẢN PHẨM
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )

TẤM LẮNG LAMELLA -LM54

TẤM LẮNG LAMELLA -LM54

TẤM LẮNG LAMELLA -LM54

TẤM LẮNG LAMELLA -LM54

TẤM LẮNG LAMELLA DÙNG TRONG BỂ LẮNG

TẤM LẮNG LAMELLA DÙNG TRONG BỂ LẮNG

*Giá thể vi sinh dạng cầu D50

*Giá thể vi sinh dạng cầu D50

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)

GIÁ THỂ VI SINH –X BIO CHIP 30

GIÁ THỂ VI SINH –X BIO CHIP 30

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)

GIÁ THỂ VI SINH MBBR

GIÁ THỂ VI SINH MBBR

  1