CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech
Giá thể vi sinh
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )
TẤM LẮNG LAMELLA -LM54
TẤM LẮNG LAMELLA -LM54
TẤM LẮNG LAMELLA -LM54
TẤM LẮNG LAMELLA -LM54
TẤM LẮNG LAMELLA DÙNG TRONG BỂ LẮNG
TẤM LẮNG LAMELLA DÙNG TRONG BỂ LẮNG
*Giá thể vi sinh dạng cầu D50
*Giá thể vi sinh dạng cầu D50
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( nguyên khối )
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)
GIÁ THỂ VI SINH –X BIO CHIP 30
GIÁ THỂ VI SINH –X BIO CHIP 30
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG CẦU D100 ( 16 Cánh)

  1