CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech

GIÁ THỂ VI SINH MBBR

GIÁ THỂ VI SINH MBBR
Vật liệu: PE trắng
Kích thước: Ø25*10 mm
Bề mặ triêng: 600m