CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech

CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MEKOPHAR - KHU CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9


Tên sản phẩm: Hệ thống xử lý nước thải ngành Dược phẩm
Công Suất: 550 m3/day
Mục đích sử dụng: Xử lý nước thải trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung
Time hoạt động: Full timer 24/7
Vận hành: Hoàn toàn tự động
Bảo hành: 01 Năm
Chất lượng nước đầu ra Đạt chất lượng theo chuẩn đầu ra của khu công nghệ cao