CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech

CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MEKOPHAR - KHU CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9

THÔNG TIN HỆ THỐNG
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất của nhà máy dược Mekophar 
- Địa chỉ: Khu công nghệ cao Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
- Công suất: 550m3/Ngày đêm
- Công nghệ áp dụng: Sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp với công nghệ sinh học 
- Đầu ra hệ thống đạt chuẩn tiếp nhận của khu công nghệ cao Quận 9