CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY S&K VINA - KCN MINH HƯNG 3, BÌNH PHƯỚC
 

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy sản xuất

Địa điểm

KCN – Minh Hưng 3 – Chơn Thành – Bình Phước

Công suất

100m3/day

Thời gia hoạt động

Full time

Tiêu chuẩn đầu ra

Đạt chất lượng theo QCVN 14:2008/BTNMT level B

Tình trạng

Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng