CÔNG TY TNHH TM-KT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH

0938.093.204 ect@ect.com.vn
Công ty TNHH Kĩ thuật - môi trường Encotech

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY S&K VINA - KCN MINH HƯNG 3, BÌNH PHƯỚC

Thông tin hệ thống
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và căn tin của nhà máy
- Công xuất 100m3/ Ngày đêm
- Chất lượng nước thải đầu ra đạt loại B theo QCVN 40/2011- BTNMT
- Hệ thống xử dụng công nghệ sinh học hiếu khí